Освітянська преса та видавництва

образование Украина школы университеты


Газети,журнали,щотижневики,часописи

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта"

Передплатний індекс:61009
Наклад:27528 прим.
01025,м.Київ,а/с 155/7
Тел.(044) 216-46-46
E-mail:osvita@gu.net

Всеукраїнський науково-практичний журнал
"Директор школи, ліцею, гімназії"
Передплатні індекси : 22953 , 23974
Наклад:4400 прим.
Офіційний журнал Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України.
Заснований у 1999 році. Виходить шість разів на рік.
Зміст: сучасна інформація для керівників шкіл, ліцеїв, гімназій, педагогічних працівників сфери управління, ексклюзивні матеріали з організації оптимальної діяльності школи в сучасних умовах.112 сторінок корисної інформації.
Адреса редакції : 01033 , Київ-33 , а/с 116
E-mail: director@oldbank.com


Щотижневик "Работа и учеба"
Передплатний індекс:40366
Наклад:25000 прим.
252062,м.Київ,вул.Червонозаводська,5
Тел./факс (044)442-81-56,(044)442-86-81
E-mail: karjera@ukrpack.net

Видання видавництва компанії "SOCIS"

м. Київ, вул. Паньківська, 6-А, к.301
для листування: 01001, Київ, а/с 117
Тел (044) 244-34-39
E-mail :publishers@socis.kiev.ua

"Обдарована дитина"
Науково-практичний та освітньо-популярний журнал
Виходить 8 разів на рік
Передплатний індекс:74016
Заснований у 1998 года
Засновник: компанія "SOCIS".
Співзасновники: Академія педагогічних наук України при участі Міністерства освіти і науки України, Інститута психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Товариства психологів України

"Журнал для батьків"
Науково-популярний журнал
Виходить - 6 разів на рік
Передплатний індекс 22442
Заснований у 1998 році
Засновник: компанія "SOCIS"
Співзасновники: Академія педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України.

Видання видавництва "Педагогічна преса"

"Освіта України" - - газета-тижневик 
Зміст: найоперативніша інструктивно-методична інформація Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук, Вищої атестаційної комісії та галузевої профспілки, матеріали своїх дописувачів, тематичні сторінки та статті на допомогу вчителям-предметникам. 
Передплатний індекс 40123.
E-mail: admin@ped-pressa.kiev.ua

"Сільська школа" - - газета-тижневик.
Зміст:газета для сільського вчителя, яка дає відповіді на всі його найболючіші запитання, допомагає розв'язати найскладніші проблеми. 
Передплатний індекс 22400. 

 "Українська мова й література в середніх школах , гімназіях, ліцеях та колегіумах"-журнал
Виходить шість разів на рік.
Зміст: методичні матеріали, необхідні для вчителя-словесника в широкому науковому і культурологічному контексті. Всі номери журналу (обсяг понад 200 сторінок) проілюстровано роботами кращих українських і світових художників.
Заснований у 1999 році.
Передплатний індекс 22677. 

 "Історія в школах України"- журнал
Виходить шість разів на рік.
Зміст: актуальні матеріали з історії, в яких висвітлюються нові науково обґрунтовані погляди на історичне минуле України, висвітлення передового педагогічного досвіду учителів,  їхні творчі портрети.
Заснований у 1995 році.
Передплатний індекс 74644. 

 "Берегиня"- Всеукраїнський народознавчий часопис.Виходить чотири рази на рік.
Зміст: нові розвідки про українську матеріальну і духовну культуру від сивої давнини до сучасності.Передплатний індекс 74058. 

"Біологія і хімія в школі" - журнал
Виходить шість разів на рік.
 Зміст:матеріали про сучасну наукову інтерпретацію теоретичних питань біології і хімії, сучасні проблеми дидактики і методики викладання біології, поурочне планування, хімічний і біологічний експеримент, розробки різних типів уроків, проблеми охорони довкілля. Заснований у 1995 році.
 Передплатний індекс 74643. 

"Дефектологія" - журнал
Виходить чотири рази на рік.
 Зміст:сучасна інформація для вчителів і вихователів спеціальних шкіл для дітей з різними психофізичними вадами найновішу інформацію.Заснований у 1995 році.  Передплатний індекс 74635. 

"Фізичне виховання в школі"-журнал
 Виходить чотири рази на рік.
Зміст:календарне планування навчально-виховного процесу, методичні рекомендації науковців і практиків та поурочні розробки навчального матеріалу, поради щодо виховання в учнів моральних, фізичних і вольових якостей.Заснований у 1995 році.
Передплатний індекс 74639. 

"Географія та основи економіки в школі"-часопис
Виходить шість разів на рік.
 Зміст: методичні розробки уроків, програми до шкільних курсів і факультативів, розділи і теми з підручників,статті відомих географів і економістів,  досвід роботи кращих учителів України та їхніх зарубіжних колег. Заснований у 1995 році.
 Передплатний індекс 74636. 

"Математика в школі"- журнал
Виходить шість разів на рік.
Зміст: актуальні проблеми змісту та методів викладання математики, методичні розробки тем і розділів програми, математичного дозвілля, олімпіадні, конкурсні та інші цікаві задачі.Заснований у 1997 році.
  Передплатний індекс 74326. 

"Професійно-технічна освіта"-науково-методичний журнал
Виходить чотири рази на рік.
Зміст:матеріали про наукові досягнення, методичні здобутки, висвітлення ходу реформування професійної освіти, ознайомлення з кращим досвідом, новою нормативно-правовою базою діяльності професійно-навчальних закладів.
Заснований у 1998 році. Передплатний індекс 48764. 

"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України"
Виходить двічі на місяць
Урядові постанови, накази та нормативно-інфор-маційні документи і матеріали Міністерства освіти і науки України. Видається з 1920 року.
Передплатний індекс 74206. 

 "Шлях освіти"-журнал
Виходить чотири рази на рік.
 Зміст: зосереджує увагу освітян, учителів, науковців, методистів, вихователів на розв'язуванні головних проблем школи, її програмно-методичному забезпеченні, визначенні перспектив розвитку українського шкільництва, а також ознайомлює із здобутками педагогіки в різних країнах світу, розповідає про діяльність міжнародних організацій, що об'єднують освітян у поступі до демократії, толерантності, культурного розмаїття.Заснований у 1995 році.  
Передплатний індекс 74638.
 

"Трудова підготовка в закладах освіти"-часопис
Виходить чотири рази на рік.
Зміст:
планування навчально-виховного процесу, методичні рекомендації щодо викладання тем навчальної програми, матеріали з різних видів трудової діяльності школярів. 
Передплатний індекс 74646. 

 "Всесвітня література в середніх навчальних закладах України"-журнал
Заснований у 1976 році.
 Зміст: досвід упровадження в освітянську практику новітніх педагогічних технологій, зокрема особистісно орієнтованої методики. Читачам пропонується обговорення проекту нової програми з цього предмета.
 Передплатний індекс 74426. 

"Фізика та астрономія в школі"-журнал
Виходить шість разів на рік
 Зміст:перспективи навчання й виховання в сучасній школі, методика навчання фізики,педагогічний досвід. Заснований у 1995 році. .
Передплатний індекс 74637. 

Видання видавництва "Перше вересня"/"Шкільний світ"

Газета "Директор школи"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 40691
для підприємств та організацій
22060

Газета "Завуч"
Виходить три рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35251
для підприємств та організацій
22053

Газета "Українська мова та література"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 40140
для підприємств та організацій
22062

Газета"Історія України"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 40141
для підприємств та організацій
22058

Газета "Зарубіжна література"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 40142
для підприємств та організацій
22054

Газета "Краєзнавство.Географія.Туризм"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 40343
для підприємств та організацій
22061

Газета "Фізика"
Виходить три рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35237
для підприємств та організацій
22059

Газета "Математика"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35238
для підприємств та організацій
22064

Газета "Хімія.Біологія"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35239
для підприємств та організацій
22066

Газета "Інформатика"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35263
для підприємств та організацій
22065

Газета "Початкова освіта"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 35264
для підприємств та організацій
22063

Газета "Шкільний світ"
Виходить два рази на місяць
Передплатний індекс: 40690

Газета "English"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс:
для індивідуальних передплатників 22055
для підприємств та організацій
22056

Газета "Дитячий садок"
Виходить чотири рази на місяць
Передплатний індекс: 35265

Газета "Детский сад"
Виходить три рази на місяць
Передплатний індекс: 22079

Газета "Управління освітою"
Виходить два рази на місяць
Передплатний індекс: 21616

Газета "Сільська школа України"
Виходить три рази на місяць
Передплатний індекс: 21617


Видавництва

Міністерство освіти і науки України, видавництво "Педагогічна преса"
 
01004, Київ, вул. Басейна, 1/2 Тел./факс (044) 246-71-44, 235-50-53 
E-mail: admin@ped-pressa.kiev.ua 
Web-site:http://www.ped-pressa.kiev.ua

Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"
04053,м.Київ,вул.Ю.Коцюбинського,5
Тел.(044) 2169321,(044)2165444
79070,м.Львів, вул.Підвальна ,3
Тел.(0322) 971190 , (0322)756581
E-mail: osvita@kv.ukrtel.net
Web-site : http://www.osvitapublish.com.ua

Видавництво "Академпресс"-поліграфія для освіти
http://www.academpress.kiev.ua
E-mail:director@academpress.kiev.ua

Видавництво "Перше Вересня"/"Шкільний Світ"
Педагогічні всеукраїнські газети
01014,м.Київ,вул.Тимірязєвська,2
Тел.(044) 296-66-57,295-71-23,296-34-48

E-mail: news@1veresnya.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю видавництво "Нора-прінт"
Науково-технічна та учбова література у галузі сільського господарства, 
медицини та економіки
01042,Київ, вул. Патріса Лумумби, 4-В, оф. 900 
Тел.(380 44) 264 85 40, 261 99 57,факс(380 44) 264 85 40 

http://www.geocities.com/noraprint
E-mail:nora@ifl.com.ua

 

Освітянська мережа України
e-mail us

© Copyright "EF Ukraine",2010